Quảng cáo
 • Hướng dẫn thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán nội địa Smartlink. 

  Bước 1

  Khách hàng đăng nhập trang Web của nhà cung cấp dịch vụ để lựa chọn hàng hóa, dịch vụ và chọn hình thức thanh toán qua cổng thanh toán nội địa Smartlink.

  Bước 2

  Nhập thông tin thẻ tại cổng thanh toán nội địa Smartlink.

  Thẻ smartlink Ticbox.vn

  Sau khi chọn hình thức thanh toán qua cổng thanh toán nội địa Smartlink, khách hàng được chuyển tới cổng thanh toán nội địa Smartlink. Tại cổng thanh toán nội địa Smartlink, khách hàng thực hiện nhập các thông tin thẻ theo yêu cầu của NHPH.

  Và chọn Thanh toán

  • Nếu thông tin thẻ ko hợp lệ, thẻ không đủ điều kiện thanh toán… hệ thống sẽ báo lỗi và hiển thị thông báo lỗi trên giao diện cổng thanh toán nội địa SML. Khách hàng thực hiện lại giao dịch hoặc thực hiện thanh toán bằng thẻ khác.
  • Nếu thông tin thẻ hợp lệ và khách hàng đủ khả năng thanh toán, khách hàng sẽ được chuyển tới trang xác thực OTP.

  Bước 3: Xác thực OTP

  Hướng dẫn chi tiết cho từng loại thẻ như sau: 

  Thẻ Connect24 của Vietcombank

  Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

  • Tên truy cập: khách hàng được NHPH cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking
  • Mật khẩu: mật khẩu đăng nhập dịch vụ Internet banking
  • Nhập chuỗi hiển thị

  Tích vào “Tôi chấp nhận tất cả các điều khoản thanh toán của Vietcombank”.

  Nhấn Thanh toán.

  OTP được gửi đến số điện thoại khách hàng đã đăng ký với VCB

  Tại trang xác thực mật khẩu OTP, khách hàng nhập đúng số OTP ngân hàng đã gửi đến điện thoại của khách hàng và nhấn thanh toán.

  Thẻ f@staccess của Techcombank

  thanh toán thẻ techcombank tại Ticbox.vn

  Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

  • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)

  Chuỗi ký tự hiển thị.

  Nhấn Xác nhận.

  Thẻ VIB Values Platinum của VIB

  Thanh toán bằng thẻ VIB tại Ticbox.vn

  Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu

  • Tên đăng nhập: khách hàng được VIB cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ VIB4U
  • Mật khẩu: mật khẩu đăng nhập dịch vụ VIB4U
  • OTP: Khách hàng soạn tin nhắn để nhận OTP qua điện thoại (nếu khách hàng đăng ký gói dịch vụ easy4U), hoặc nhận OTP qua tocken key (nếu khách hàng đăng ký gói dịch vụ e-Gold4U, e-Diamond4U)

  Nhấn Thanh toán.

  Thẻ V-top của EximBank 

  Thanh toán bằng thẻ Eximbank

  Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu

  • OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS
  • Chuỗi ký tự hiển thị

  Nhấn Xác Nhận 

  Thẻ của MB Bank

  thanh toán bằng thẻ MB Bank tại Ticbox.vn

  Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

  -       Mật khẩu eMB: khách hàng được NHPH cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ eMB

  -       OTP: Khách hàng được NHPH cung cấp Tocken key để lấy mật khẩu OTP

  -       Số hiển thị

  Nhấn Xác nhận.

  Thẻ của Vietinbank

  Bước 1: Xác nhận thanh toán tại Vietinbank

  Tại đây khách hàng nhập:

  • Mật khẩu dịch vụ thanh toán trực tuyến
  • Chuỗi ký tự được yêu cầu.

  Tích vào nút "Tôi chấp nhận tất cả điều khoản thanh toán của Vietinbank"

  Sau đó nhấn vào nút OK để được chuyển sang bước xác thực bằng mật khẩu dùng một lần OTP.

  Chú ý: Khách hàng được nhập mật khẩu tối đa 03 lần, lần thứ 03 nhập sai mật khẩu, giao dịch sẽ bị hủy bỏ.

  Thanh toán bằng thẻ Vietinbank tại Ticbox.vn

  Bước 2: Xác thực chủ thẻ bằng OTP

  Khách hàng nhập OTP (bao gồm 10 chữ số) được gửi qua đường tin nhắn SMS tới số điện thoại khách hàng đã đăng ký với ngân hàng.

  Nhấn Thanh toán.

  Thanh toán bằng thẻ Vietinbank 2 tại Ticbox.vn

  Thẻ của HDbank

  Thanh toán bằng thẻ HD Bank

  Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

  • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
  • Chuỗi ký tự hiển thị.

  Nhấn Xác nhận.


  Thẻ của ACB

  Thanh toán bằng thẻ ACB

   

  Thẻ của Sacombank
  Thanh toán bằng thẻ Sacombank

  Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

  • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
  • Chuỗi ký tự hiển thị.

  Nhấn Xác nhận.

  Thẻ của Navibank

  Khách hàng nhập OTP và chuỗi ký tự hiển thị

  Thanh toán bằng thẻ Navibank

  Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

  • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
  • Chuỗi ký tự hiển thị.

  Nhấn Xác nhận.

  Thẻ của MaritimeBank

  Thanh toán bằng thẻ của MaritimeBank

  Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

  • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
  • Chuỗi ký tự hiển thị.

  Nhấn Xác nhận

  Thẻ của VietA Bank

  Khách hàng được yêu cầu nhập OTP và chuỗi kí tự hiển thị để xác thực thông tin thanh toán. 

  Thanh toán bằng thẻ của VietA Bank

  Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

  • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
  • Chuỗi ký tự hiển thị.

  Nhấn Xác nhận.

  Thẻ của VPBank

  Thanh toán bằng thẻ của VP Bank

  Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

  • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
  • Chuỗi ký tự hiển thị.

  Nhấn Xác nhận.

  Thẻ của GP Bank

  Thanh toán bằng thẻ của GP Bank

  Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

  • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
  • Chuỗi ký tự hiển thị.

  Nhấn Xác nhận.

  Thẻ của Oceanbank

  Thanh toán bằng thẻ của Ocean Bank

  Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

  • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
  • Chuỗi ký tự hiển thị.

  Nhấn Xác nhận.

  Thẻ của BacAbank

  Thanh toán bằng thẻ của BacA Bank

  Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

  • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
  • Chuỗi ký tự hiển thị.

  Nhấn Xác nhận.

  Thẻ của Oricombank – NH Phương Đông

  Thanh toán bằng thẻ Ngân hàng Phương Đông

  Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

  -       Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)

  -       Chuỗi ký tự hiển thị.

  Nhấn Xác nhận.

  Thông báo giao dịch của khách hàng thực hiện thành công!

  Hệ thống sẽ chuyển khách hàng đến trang của nhà cung cấp dịch vụ để thông báo thông tin chi tiết kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện.

  ĐVCNT gửi xác nhận nghĩa vụ cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.

  Thẻ của DongAbank

  Tại trang VNBC, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

  -       Mã số khách hàng

  -       Số mật mã

  Thanh toán bằng thẻ của DongABank

  Tại trang tiếp theo khách hàng nhập Mã xác thực (OTP)

  -       Mã xác thực được gửi gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email hay dãy số trên thẻ Matric (như đã đăng ký với ngân hàng)

   

  Thanh toán bằng thẻ của DongA Bank

  Xác nhận thực hiện GD

   

  Thẻ của ABBank

  Thanh toán bằng thẻ của AB Bank

  Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

  -       Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)

  -       Chuỗi ký tự hiển thị.

  Nhấn Xác nhận.

  Màn hình thông báo giao dịch của khách hàng thực hiện thành công.

  Hệ thống sẽ chuyển khách hàng đến trang của nhà cung cấp dịch vụ để thông báo thông tin chi tiết kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện.

  ĐVCNT gửi xác nhận nghĩa vụ cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.

  Thẻ của DaiA Bank

  Với dịch vụ này, Quý khách sẽ thỏa sức mua sắm những mặt hàng mong muốn mà không cần mất nhiều thời gian di chuyển đến cửa hàng. Quý khách đăng nhập vào website của nhà cung cấp dịch vụ, sau đó:

  +          Lựa chọn mặt hàng cần mua

  +          Chọn vào “mua ngay” hoặc “thêm vào giỏ hàng”

  +          Chuyển sang bước “thanh toán”

  -           Trước khi thanh toán, Quý khách hoàn tất thông tin thanh toán và thông tin giao hàng, sau đó chọn hình thức thanh toán là Thẻ ATM nội địa của các ngân hàng, bấm nút “Thanh toán”.

  Thanh toán bằng thẻ của DaiBank

   

  Hệ thống sẽ dẫn Quý khách đến cổng thanh toán của Smartlink, khi đó Quý khách nhập thông tin vào như sau:

  Thanh toán bằng thẻ của DaiA Bank 2

  (1)       Nhập tên chủ thẻ: nhập tên chủ thẻ chuyển tiền

  (2)       Nhập số thẻ: tương ứng với tên chủ thẻ

  (3)       Nhập ngày hiệu lực của thẻ. Sau đó chọn nút thanh toán

  -            Quý khách tiếp tục xác nhận lệnh thanh toán như màn hình bên dưới:

  Thanh toán bằng thẻ DaiA Bank 3

  Sau khi nhán Xác nhận, màn hình hiển thị sẽ thông báo Quý khách thanh toán thành công.

   


We accept:
TICBOX.VN - Thế giới xem phim, giải trí, ca nhạc, thể thao hàng đầu Việt Nam.    
Top